Lucu Food AB

Tillsammans med sina medarbetare skapar Lucu Food AB skatteintäkter på 14 837 850 kronor.

Det blir till offentlig välfärd i form av sjuksköterskor, lärare, förskoleplatser, poliser och läkarbesök.

Det är viktigt att fler förstår Lucu Food ABs betydelse för välfärden. Vi tjänar alla på att det går bra för företagen i Sverige.

Företagen, välfärdsskaparna, gör skillnad.

Det räcker till

27 poliser

97 förskoleplatser

25 sjuksköterskor

26 gymnasielärare

469 förlossningar

Förskoleplatser

/

Poliser

/

Sjuksköterskor

/

Gymnasielärare

/

Förlossningar

Hur vi räknar fram ert välfärdsskapande?

För att uppskatta hur mycket skatt er verksamhet genererar beräknar vi hur stor del av lönesumman som utgörs av arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Till arbetsgivaravgiften och inkomstskatten läggs sedan en schablonmässig bolagsskatt alternativt det värde för bolagsskatt som du angett. Bolagsskatt per anställd är framräknad genom att ta den genomsnittliga skatteintäkten för skatt på företagsvinster (bolagsskatt) på årsbasis dividerat med antalet anställda i privat sektor. Sammantaget ger det en bild av hur mycket ditt företagande bidrar till välfärden.

Hur vi räknar fram kostnader för välfärdstjänster?

För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader hämtade från i huvudsak SKL och SCB. Genom att använda genomsnittslöner och kostnader för exempelvis förskola kan vi översätta hur dina skatter skulle kunna omvandlas till sjuksköterskor eller förskoleplatser.

Läs mer

Fyll i en giltig epostadress.

Tack! Kolla nu din inkorg!