Du och dina arbetskamrater på
ATRIUM ideell förening skapar Sveriges välfärd.

Vill du veta hur?

Varje dag ni går till jobbet
spelar ni en viktig roll för Sverige.

När du får lön betalar du och företaget skatt.

De skatteintäkterna går till vår välfärd.

Tack alla välfärdsskapare på
ATRIUM ideell förening!

Ni bidrar med 3 630 376 kronor,
vilket motsvarar 6 gymnasielärare.