FÖRETAG SKAPAR SVERIGES VÄLFÄRD

Att vara företagare handlar om att driva saker framåt och vilja mer.
Kraften i de svenska företagen är stor.

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd.
Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende.

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Företagen, välfärdsskaparna, gör skillnad.

Företagen i din kommun skapar välfärd

Varje dag går miljontals svenskar – företagare och deras anställda - till arbetet i den privata sektorn. Det leder till att skatteintäkter genereras och vår gemensamma välfärd säkras. Delar av skatteintäkterna omfördelas mellan de 290 kommunerna t ex via det kommunala skatteutjämningssystemet.

Men innan dess skapas resurserna. Här kan du se hur mycket företagen med sina anställda i din kommun skapar.

Så här har vi räknat

Företagen i Stockholm skapar

5 023 003 000 SEK

Vilket motsvarar

349 gymnasielärare och
349 undersköterskor

Så här har vi räknat

För att möjliggöra ytterligare
14

i din kommun behöver det privata näringslivet anställa 12 personer.

Så här många anställda i det privata näringslivet krävs för att finansiera välfärden.