Företag skapar Sveriges välfärd

Att vara företagare handlar om att driva saker framåt och vilja mer.
Kraften i de svenska företagen är stor.

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd.
Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende.

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Företagen, välfärdsskaparna, gör skillnad.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Tillsammans med sina medarbetare skapar företagen skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Det är viktigt att fler förstår företagens betydelse för välfärden. Räkna ut hur mycket välfärd ditt företag skapar!

Så här har vi räknat

Vill du fylla i mer exakta uppgifter? Klicka här

Antal anställda i Sverige  / 

Lönekostnader per år  / 

Bolagsskatt per år  / 

Företagets namn

Ditt företag bidrar med

GKN Drivelines Service Scandinavia

Ni skapar välfärd som motsvarar 13 poliser, hur tänker du om det?
– Man känner stolthet och delaktighet i att vara med och skapa en långsiktig välfärd för alla.

Per Wincent, vd GKN Drivelines Service Scandinavia

Stockholms Städsystem

– Jag känner mig ödmjukt lycklig över att vårt företag har kunnat bidra till vårt välfärdssamhälle genom skatteintäkter motsvarande 95 förskoleplatser på ett enda år. Jag hoppas att alla företag får förutsättningar att växa ännu mer så att vi tillsammans kan skapa ännu mer välfärd och trygga våra barns framtid.

Emma Dehmer Unevik, vd Stockholms Städsystem

Vår välfärd bygger på att det finns företag och att de har anställda

Se filmen!